Starta eget

Sida 3

Lokala nätverk

30 mar 2015

Att ha ett stabilt nätverk omkring sig som företagare är grunden till utveckling, framsteg och möjlighet att växa. Det kan vara nätverk som byggs upp med branschkollegor, kunder och leverantörer likväl som med andra företagare som inte alls arbetar inom samma bransch. Oavsett om man arbetar lokalt eller mer nationellt är det en stor fördel [...]