Starta eget

Sida 3

RSS

Synas på webben

25 Aug 2015

För att få ditt företag att stå ut ur mängden och nå ut till så många personer som möjligt, gäller det att söka sig till webben. Väl där, kommer du snabbt att märka att majoriteten av alla företag har tänkt exakt likadant som du själv. Hur kan du se till att synas bland alla? Det [...]


Värdet av ett starkt varumärke

6 Aug 2015

Utan ett varumärke som är välkänt av dina kunder är det lätt att gå minste om stora intäkter som annars vore möjliga. Det är därför viktigt att synas och i positiv bemärkelse tidigt börja bygga upp ditt varumärke, då det kan ta tid att nå de mål man eftersträvar. Vilken verksamhet man än driver, vare [...]


Så lägger du ett vinnande anbud

27 Jul 2015

Är det dags att lägga ett anbud? Då behöver du kanske lite tips på hur du på bästa sätt kan vinna anbudet. Alla varor och tjänster som ska köpas in inom den offentliga sektorn ska läggas ut till offentlig upphandling och då vinner den leverantör som kan komma med bästa anbudet - så länge de [...]


Så drar ditt företag nytta av sociala medier

24 Jun 2015

Det blir allt viktigare för företagen att synas där kunderna finns. Tittar man på dagens beteende ute i samhället är det inte svårt att konstatera att kunderna finns på nätet mer än i den fysiska verkligheten. För företagen har de sociala medierna blivit de nya tummelplatserna för att få ut sina budskap. Framför allt är [...]


Vikten av en trivsam miljö på arbetsplatsen

24 Jun 2015

  Frågan kan synas trivial. Självklart vill alla ha en trivsam miljö där man arbetar. Frågan är dock dels om alla uppskattar samma saker och om någon ansvarig verkligen bryr sig. Skillnaden kanske syns tydligast mellan storskaliga offentliga miljöer och mindre privata företagsmiljöer. Vi talar inte om lyx eller inte utan om andra mer subtila [...]


Marknadsföring - nyckeln till tillväxt

22 Jun 2015

Tillväxt är det eviga målet av så väl stater som företag men hur man når dit är inte alltid så enkelt. Sanningen är dock att det oftast är en sak som brukar kunna saknas för företagets tillväxt, marknadsföring. Det är inte utan anledning som företag finner det svårt med just marknadsföringen. Oavsett om det handlar [...]


Sätt upp tydliga företagsmål

22 Jun 2015

Ett företag betyder rent definitionsmässigt att man företar sig något i syfte att åstadkomma ett resultat. Målet kan vara så enkelt som att företaget drivs för att försörja familjen eller bara skaffa sig själv en anständig inkomst, men det kan också vara att t.ex. bli ett ledande företag i branschen eller i området/landet/världen. Vilket mål [...]


Hur du handskas med konkurrens inom branschen

20 Jun 2015

När man börjar fundera över hur man ska handskas med konkurrenter så bör man ha klart för sig att det finns lagstiftning som påverkar vad som är möjligt att göra. Enligt vår nuvarande konkurrenslagstiftning finns det sålunda begränsningar för s.k. prissamarbete eller karteller. Detta är dock ett vanlig förekommande fenomen inom vissa branscher; särskilt med [...]


Kontakten med andra företag

18 Jun 2015

Det finns ett gammalt kinesiskt ordspråk som säger: ”håll dina vänner nära dig men dina fiender ännu närmare”. Uttrycket är odödligt och tar även sikte på realiteterna i vår moderna företagsvärld. Det finns i princip två olika typer av kontakter med andra företag. Den ena avser sådana företag man samarbetar med och den andra sådana [...]


Så blir du en bra chef

15 Jun 2015

Vilken sorts verksamhet man än bedriver behövs det chefer. En chef är en person som har befogenhet att fatta beslut som avser fler än personen själv samt att självklart få det beslutet genomfört och efterlevt. Alla vill inte bli chefer. Anledningen är främst att man vill undvika den konfliktrisk som är inbyggd i chefsrollen. En [...]


Tips vid rekrytering

12 Jun 2015

Idag har man inte som företagare samma behov av en personalavdelning för rekryteringsfunktionen som tidigare. Den som söker ny personal kan ofta få in alla viktiga uppgifter via nätet. Det som står tillförfogande är dels givetvis de lokala arbetsförmedlingarna men även bemanningsföretagen har vuxit betydligt på senare år. För den som söker arbetskraft är det [...]


Nå ut till dina kunder

9 Jun 2015

I dagens mediesamhälle söker man information om varor eller tjänster man vill köpa via medierna. Den som vill nå sina kunder måste alltså i första hand se till att det läggs ut information på befintliga medier där man kan förvänta sig att kunderna kan få del av dem. Det är viktigt att man, när man [...]


Olika typer av företagsformer

6 Jun 2015

  Den vanligaste företagsformen i Sverige idag är aktiebolaget. Den stora fördelen med aktiebolagsformen är att man skiljer på företagets och ägarens ekonomi, även formellt sett. Ägaren sätter in ett begränsat kapital i verksamheten; f.n. 50 000 kronor. De insatta pengarna kan ägaren sedan inte ta ut utan att avveckla bolaget enlig de särskilda regler [...]


Vikten av en utförlig affärsplan

3 Jun 2015

Vad är det för skillnad mellan en budget och en affärsplan? Enkelt sett kan man säga att en affärsplan förutsätter att det finns en budget men en budget kan man göra utan att det finns en affärsplan. Det viktiga med en affärsplan är att visa inför sig själv och för sin samarbetande omvärld att man [...]


Avsluta verksamhet

8 Apr 2015

När man driver eget är det bra att ha information om alla möjliga aspekter av företagande, något som många dock brister i är hur man går till väga om man vill avsluta verksamheten. Enskild näringsverksamhet är relativt enkelt att avsluta: man lämnar in näringsbilaga NE för sitt sista beskattningsår och avregistrerar sig för arbetaravgifter, F-skatt och [...]


Tre snabba tips om tillväxt

30 Mar 2015

Det finns mängder av tips angående hur man får sitt företag att växa. Här kommer tre. Framöver kommer fler. Struktur - Som egen företagare gör man gärna allt. Bokföring, inköp, reklam m.m. Allt för att hålla nere kostnaderna. Men när hinner man med att sälja? Lägg fokus på det du är bäst på – låt [...]


Lokala nätverk

30 Mar 2015

Att ha ett stabilt nätverk omkring sig som företagare är grunden till utveckling, framsteg och möjlighet att växa. Det kan vara nätverk som byggs upp med branschkollegor, kunder och leverantörer likväl som med andra företagare som inte alls arbetar inom samma bransch. Oavsett om man arbetar lokalt eller mer nationellt är det en stor fördel [...]