Starta eget

Sida 3

RSS

Så blir du en bra chef

15 jun 2015

Vilken sorts verksamhet man än bedriver behövs det chefer. En chef är en person som har befogenhet att fatta beslut som avser fler än personen själv samt att självklart få det beslutet genomfört och efterlevt. Alla vill inte bli chefer. Anledningen är främst att man vill undvika den konfliktrisk som är inbyggd i chefsrollen. En [...]


Tips vid rekrytering

12 jun 2015

Idag har man inte som företagare samma behov av en personalavdelning för rekryteringsfunktionen som tidigare. Den som söker ny personal kan ofta få in alla viktiga uppgifter via nätet. Det som står tillförfogande är dels givetvis de lokala arbetsförmedlingarna men även bemanningsföretagen har vuxit betydligt på senare år. För den som söker arbetskraft är det [...]


Nå ut till dina kunder

9 jun 2015

I dagens mediesamhälle söker man information om varor eller tjänster man vill köpa via medierna. Den som vill nå sina kunder måste alltså i första hand se till att det läggs ut information på befintliga medier där man kan förvänta sig att kunderna kan få del av dem. Det är viktigt att man, när man [...]


Olika typer av företagsformer

6 jun 2015

  Den vanligaste företagsformen i Sverige idag är aktiebolaget. Den stora fördelen med aktiebolagsformen är att man skiljer på företagets och ägarens ekonomi, även formellt sett. Ägaren sätter in ett begränsat kapital i verksamheten; f.n. 50 000 kronor. De insatta pengarna kan ägaren sedan inte ta ut utan att avveckla bolaget enlig de särskilda regler [...]


Vikten av en utförlig affärsplan

3 jun 2015

Vad är det för skillnad mellan en budget och en affärsplan? Enkelt sett kan man säga att en affärsplan förutsätter att det finns en budget men en budget kan man göra utan att det finns en affärsplan. Det viktiga med en affärsplan är att visa inför sig själv och för sin samarbetande omvärld att man [...]


Avsluta verksamhet

8 apr 2015

När man driver eget är det bra att ha information om alla möjliga aspekter av företagande, något som många dock brister i är hur man går till väga om man vill avsluta verksamheten. Enskild näringsverksamhet är relativt enkelt att avsluta: man lämnar in näringsbilaga NE för sitt sista beskattningsår och avregistrerar sig för arbetaravgifter, F-skatt och [...]


Tre snabba tips om tillväxt

30 mar 2015

Det finns mängder av tips angående hur man får sitt företag att växa. Här kommer tre. Framöver kommer fler. Struktur - Som egen företagare gör man gärna allt. Bokföring, inköp, reklam m.m. Allt för att hålla nere kostnaderna. Men när hinner man med att sälja? Lägg fokus på det du är bäst på – låt [...]


Lokala nätverk

30 mar 2015

Att ha ett stabilt nätverk omkring sig som företagare är grunden till utveckling, framsteg och möjlighet att växa. Det kan vara nätverk som byggs upp med branschkollegor, kunder och leverantörer likväl som med andra företagare som inte alls arbetar inom samma bransch. Oavsett om man arbetar lokalt eller mer nationellt är det en stor fördel [...]