Företagshälsovård i Sverige

Företagshälsovårdens huvudsakliga uppgift är att eliminera eller åtminstone minska risker i arbetsmiljöer. En arbetsgivare som antingen saknar tid, kunskap eller båda för att själv göra detta på en arbetsplats kan då ta hjälp från företagshälsovård som en komplement till arbetsmiljöarbetet på företaget.

I Sverige består företagshälsovården av omkring 150 olika företag i varierande storlek och organisationsform. Detta betyder så klart att det till exempel är enklare att få hjälp med företagshälsovård i Stockholm än i mindre centrala orter.

Företagshälsovården kan med fördel tas in som konsulter vid organisationsförändring för att bedöma hur vissa förändringar kan påverka arbetet och därmed även riskerna i arbetsmiljön. De kan även hjälpa till med rehabilitering och arbetsanpassning för personer som blivit sjuk eller skadats. Ett annat område där de kan bistå med hjälp är rutiner för hur man uppmärksammar tidiga tecken på att arbetare mår dåligt.

Inom företagshälsovården arbetar man tvärvetenskapligt, vilket betyder att man kombinerar kunskaper, expertiser och metoder från flera olika grenar av vetenskap. Med experter inom områden som arbetsorganisation, ergonomi, teknik, beteendevetenskap, medicin och rehabilitering är företagshälsovården något man kan vända sig till för lösningar i en rad olika områden.

Man räknar på att omkring 65 % av alla anställda i Sverige idag har tillgång till företagshälsovård genom sin arbetsgivare. Detta ser ganska stor variation beroende på vilken bransch företaget är verksamt inom och storleken på företaget. Inom statlig och kommunal verksamhet är det exempelvis majoriteten som har tillgång till företagshälsovård. Bland de 1,5 miljoner anställda som saknar tillgång arbetar omkring hälften i företag med mindre än 50 anställda. Att företag fortsätter arbeta med företagshälsovård gynnar inte bara anställda och företaget som anställer dem utan även samhället i stort.