Struktur ger resultat

Det finns ingen bättre för ett företag än ordning och reda. När allt har en plats kommer de dagliga aktiviteterna på företaget att flyta på snabbare. Slipper man leta efter saker och ting spara man tid och bli mer effektiv. 

Organiseringsmöte

Om ni är ett mindre företag eller avdelning kan man ta ett gemensamt möte där man diskuterar olika problemområden. Var ska vi förvara betalda fakturor? Hur och var anteckningar vi vitkiga saker åt andra? Vem har ansvaret för de olika delarna av verksamheten och så vidare. Om alla får vara med och diskutera det bästa sättet att sköta företag, kommer det gå snabbt för alla att lära sig de nya rutinerna. 

En kalender

Skaffa en kalenderbok för 2016 istället för att förlita dig helt på tekniska saker. Dator och telefoner tappar ström, men boken kommer du alltid åt. Ha som vana att alltid förvara den på samma ställe. Antingen är den alltid i väskan eller så bor den på kontoret. Om du bär med den överallt är det lätt att den blir glömd. Skriv ned allting viktigt och ta som vana att titta på dagens datum varje morgon innan du börja planera dagen. Ibland kommer du att hitta viktiga möten eller uppgifter som du annars inte hade kommit ihåg. 

Planera dagarna

Använd inte bara kalenderna som en påminnelse, den kan också agera som en heldagsplanerare. Allt för många planerar möten men inte hur man ska ha tid att lösa resten av sina uppgifter. Sådant sker då på kvällen eller på helgerna. Skriv upp hur lång tid allting ska ta och när någon vill boka ett möte kan du förklara från första början hur lång tid mötet får ta innan du måste börja ta itu med annat. Om man inte hinner med sin mängd arbete under satt arbetstid är någonting fel i planeringen eller så kanske du har tagit på dig för mycket. Genom att planera dagarna kan du få svaren svart på vitt och korrigera utefter resultaten.