Behovet att få bort farligt avfall från företaget

Farligt avfall är något som måste hanteras varsamt eftersom det kan framkalla skada för både människor och miljö. Om ni har farligt avfall på företaget är det viktigt att ni följer de regler som finns.

Det är många saker som räknas som farligt avfall, bland annat allt som är giftigt, frätande, miljöfarligt, cancerframkallande och brandfarligt. Ni som företag är ansvariga för att avfallet blir hanterat på rätt sätt. Det finns företag som kan hjälpa er att få bort den här typen av avfall. Ett sådant företag är Swoosh. De sköter allt från hantering och upphämtning, till leveranser.

Använd skyddsutrustning och följ föreskrifter

När ni själva hanterar farligt avfall är det viktigt att personerna som gör det använder rätt säkerhetsutrustning. Ni vill inte att någon ska bli skadad när de hanterar ert avfall. Det är bra om skyddsombudet på er arbetsplats går igenom vad som gäller med alla anställda för att minimera risker.

Om ni är osäkra på reglerna bör ni genast kolla upp vilka lagar som ni måste följa. Annars riskerar ni dryga böter om det skulle bli en kontroll. Kom ihåg att säkerheten kommer först. Även miljön är förstås viktig att tänka på, så att inget farlig kommer ut i naturen.