Varför går företaget dåligt?

Det här är en ganska generell artikel som pratar om de mest vanliga felen ett företag kan göra, vilket i sin tur leder till att företaget går back. Sitter man i riktig knip behöver man utvärdera sitt eget företag, för det kan vara väldigt speciella och individuella situationer som råder.

Det kan bero på att marknadsföringen har inte gett det resultat som utlovats. Lägger man mycket pengar på dålig marknadsföring kan det påverka hela företaget. Det kan också handla om att konkurrenterna helt enkelt stjäl dina kunder. Utforska vad konkurrenterna gör annorlunda och varför mer personer dras mot dem istället för dig. Kolla också hur ekonomin i det stora hela, världsekonomin, ser ut. Om en finanskris är på ingång, brukar många företag gå utför men denna gång beror det på utomstående faktorer som företaget inte kan påverka själv.