Genomföra medarbetarundersökningar

Det företag som inte vill utvecklas är dömt att misslyckas. För att ständigt kunna ta nästa steg mot sina mål måste företaget få ett antal saker att fungera: kundkontakt, ledarskap, ekonomi med mera, med mera. Viktigast är dock att medarbetarna, kugghjulen i maskineriet, är nöjda och, framför allt, får möjlighet att yttra sig om de vill ändra på något. Genom att genomföra en undersökning på arbetsplatsen får man en tydlig bild av läget bland de anställda, och en konkret bild över vad man behöver jobba vidare med.

Undersökningsprocessen.

En medarbetarundersökning kan utföras på många sätt, allt från att cheferna själva skapar och skickar ut en enkät till att man hyr in en firma som specialiserar sig på tjänsten. I vilket fall är det en process, som bör utföras så noggrant som möjligt. Först av allt bör man ta reda på var företaget befinner sig just nu, i förhållande till de mål det hoppas uppnå, och det bestäms vad som ska undersökas. Detta kan inkludera allt från hur nöjda medarbetarna är, till hur attraktiv de anser arbetsplatsen. Sedan utformas en undersökning, i form av en enkät eller annan metod, som delas ut till medarbetarna. Resultaten samlas in och sammanställs, för att sedan presenteras och analyseras.

Resultaten

Resultaten från en undersökning på arbetsplatsen är mycket mer än bara statistik. När materialet väl är insamlat har företaget ett konkret verktyg att arbeta vidare med för att förbättras och utvecklas. Beroende på vad man har undersökt kan man inleda samtal med medarbetarna och på så vis försöka lösa eventuella svårigheter som uppstår på arbetsplatsen. Många företag som erbjuder medarbetarundersökning som en tjänst inkluderar ofta efterarbete såsom workshops, med syfte att involvera de anställda och skapa en dialog om det som har undersökts, något som företaget kan behöva råd om. Att genomföra undersökningar innebär ofta att det är lättare att fatta beslut om företagets framtid.