Vikten av lokal reklam

Mycket av dagens reklam sker via internet. Hur man som företag marknadsför sig via internet är ett hett diskussionsämne. Dock talas det inte lika mycket om hur mycket man syns ute i verkliga livet. Ett företag som endast existerar på internet kanske inte känner speciellt stort behov av reklam i form av skyltar, bildekor och annat. Har ditt företag en mer klassisk uppbyggnad och arbetar på en lokal nivå kan det vara otroligt hjälpsamt att synas i närområdet. Det finns långt mer kreativa sätt för dig att synas och profilera ditt företag än en standardmässig skylt som folk kanske går förbi utan att uppmärksamma. Metoder som sticker ut från mängden kan t.ex. vara frigolitskyltar i utstickande 3D-former som fångar de förbipasserandes blick.

Skaffa dig information om viktiga punkter att tänka på när du tar fram en skylt. Troligtvis är det något som folk går förbi relativt fort, vilket innebär att budskapet du vill förmedla måste vara kort och koncist. Meddelandet bör vara tydligt, både till utformning och i innehåll. Du vill ju nå din potentiella kund direkt, utan tolkningsutrymme. Reklam i form av bildekor har visat sig väldigt användbar, eftersom fordonet rör sig mycket. Det gör att din reklam ses av ett större antal personer och din logotype börjar kännas igen snabbare.