Satsa på offentlig upphandling

Att satsa på offentlig upphandling är ett smart och effektivt drag, där ditt företag har chansen att bli både lukrativt och tryggt – ofta ligger det mångmiljonkontrakt i potten. I en offentlig upphandling ges företaget den unika kombinationen av ett långvarigt samarbete med offentliga organisationer som kunder, som antingen hyr, köper eller anskaffar varor och tjänster som ditt företag kan bistå med.

Inom varje offentlig upphandling är det dock bara ett företag som kan stå som vinnare, varför det är viktigt att lägga ett riktigt bra anbud. Det finns många företag som lägger anbud men få som vinner och har man aldrig förr lagt ett anbud kan hela processen te sig som en snårig djungel – men det finns råd och stöd att få. Tänk på att anbudet ska vara lönsamt både för ditt företag likväl som för uppdragsgivaren och att det kan säkerställa jobben på arbetsplatsen för väldigt många under en lång tid.

Det är värt att lägga ner lite extra tid på att arbeta med anbudsförfrågningar och offentliga upphandlingar och har man ingen erfarenhet av detta sedan tidigare eller arbetskraft att avvara på just detta så kan man ta hjälp av utomstående aktörer. Ibland kan det vara bättre att rätt person är på rätt plats och att du som företagsledare kanske lägger din tid där den behövs som bäst för tillfället och anlitar konsulter till resten. 

Idag finns det nämligen flera olika aktörer som specialiserat sig på offentlig upphandling och konsten att lägga riktigt bra anbud, som till exempel Magnus Josephson. Där fokuseras hela verksamheten enbart på offentliga upphandlingar och vinnande anbud, och med mångårig erfarenhet och flera kunder bakom sig vet man vad som krävs, och vad som fungerar och inte. För att vinna en offentlig upphandling behövs det kunskap om affärskunskap, om LOU och hela processen. Just därför kan det vara ett mycket klokt drag att anlita en extern part om du hittat en offentlig upphandling som du gärna skulle vilja vinna, men inte riktigt vet vad som krävs för att ro hem upphandlingen.

Offentlig upphandling sker på flera olika nivåer, såväl statligt som på kommun- och landstingsnivå, där exempelvis staten behöver en entreprenadtjänst eller en kommun som behöver städare. Det är inte alltid så att störst företag vinner upphandlingen, utan även du som en uppstickare bland de stora bolagen har absolut potential att ro hem upphandlingen med rätt anbud som matchar det som efterfrågas.

De direktiv som offentlig upphandling bygger på är likadan till stor del, inom hela EU. De upphandlingsregler som finns, bygger på EU-direktiv, med grundprinciperna öppenhet och objektivitet som grundstenar. Valet av leverantör får inte bero på lojalitet mot det egna landets leverantörer och inte heller mot tidigare leverantörer, utan ska ske på ett affärsmässig grund, beroende på vilka som erbjuder den bästa tjänsten eller varan, till de bästa villkoren. Med andra ord så ska alla leverantörer, oavsett ursprungsland, få samma möjlighet att försöka vinna upphandlingen, på samma villkor.

Att mindre företag är med och tävlar, har stor betydelse för konkurrensen på marknaden och för att få fram nya kreativa och innovativa lösningar. För ständigt en dialog med potentiella framtida kunder, för att kunna möta upp vid en eventuell upphandling. Har du som ensamt bolag svårt att nå upp till de krav som ställs i en offentlig upphandling, finns det möjlighet att samarbeta med ett annat företag. Det finns möjligheter för alla om man har ett öppet sinne och håller ögon och öron öppna för nya förslag och för de anbud som ligger ute på marknaden. Det finns bara ett sätt att säkert tappa en anbudsförfrågan och de jobb det innebär och det är om man inte ens är med och räknar på dem.