Så gör ni för att förbättra processen på företaget


Som företagare vill man gärna att processen ska flyta på så smidigt och effektivt som möjligt, men det är ofta lättare sagt än gjort. Det är lätt att arbeta på som man alltid har gjort utan att känna till eventuella flaskhalsar eller ineffektiva processer som drar ner effektiviteten i produktionen. Det gör att företaget inte uppnår samma lönsamhet som det skulle kunna göra. Många gör misstaget att inte mäta produktionen, och då är det givetvis svårt att kunna utläsa vad som går bra och dåligt.

Det finns dock bra hjälp att få för att få reda på förluster och potentialer i produktionen. Axxos OEE är en tjänst som hjälper er med förbättringsarbetet och som ger er en detaljerad information om produktionen. Det kan med fördel användas som ett verktyg i den dagliga styrningen och ni får ut ett värde som beskriver hur väl ni utnyttjar maskinerna. Tack vare den här tjänsten ser ni till att kunna producera mer effektivt vilket är en viktig förutsättning för att kunna stå er på den globala marknaden. Det ger er ett bra beslutsunderlag som enkelt talar om vilka åtgärder som måste vidtas.

Att mäta är att veta, så genom att mäta produktionen ser ni svart på vitt vad som behöver förbättras. När produktionen blir effektivare blir arbetet inte lika stressigt för de anställda vilket leder till färre sjukskrivningar. Processen ger alltså ringar på vattnet och företaget blir alltmer effektivt i flera olika led. Genom att tillämpa ett helhetsperspektiv på verksamheten kan en tjänst som Axxos OEE hjälpa hela företaget att bli sitt starkaste jag. Det behöver alltså inte vara svårt att genomföra ett förbättringsarbete.