Bygga upp sitt varumärke

Det är lika viktigt att fokusera på varumärkestänkande i det lilla företaget som är nystartat som det är för de stora jättarna. De multinationella bolaget satsar varje år hundratals miljoner på att bygga upp och framför allt upprätthålla sina varumärken vilket lönar sig om man ser på exempelvis Apple eller Coca cola. 

Varumärkesregistrering och etablering

Om du däremot är oetablerad och ny på marknaden så tjänar du på att skapa en profil som folk lägger märke till och kommer ihåg. Börja redan från början med varumärkestänket för att kunna komma långt även när du inte har så mycket medel att lägga på detta. Har produkten rätt kvalitét och passar den in i min profil? Är din idé unik så kom ihåg att även varumärkesregistrera den så ingen kan ta den av dig.  

Skapa en grafisk profil

Företagets namn är givetvis en del av ditt varumärke så se till att det speglar sig i företagets image. Företagets färger, logotyp och typsnitt bör profileras så det håller samma stil genom all form av marknadsföring, broschyrer eller reklamprodukter så att företaget alltid känns igen och kunderna kommer ihåg det. 

Image och identitet

Varumärket styr faktiskt hur ditt företag uppfattas av andra och genom att stärka det så har det värde även för kunderna och starka varumärken används till att öka din status då de känns lustfyllda att både köpa och äga. Varumärket står då både för företagets identitet och dina kundernas image.