Bli populär på hemmaplan

Du som har butik i en mindre stad ska satsa på att få den lokala befolkningen på din sida. Hur du gör det är väldigt enkelt. 

Det bästa sättet är att engagera sig i kommunen. Sponsra lokala idrottsföreningar eller föreningar som kan kopplas ihop med vad ditt företag gör. 

Bjud in befolkningen på öppet hus eller ger dem extrarabatter via lokala tidningen. Ju mer du ser ut att göra för kommunen och befolkningen, desto mer omtyckt kommer din butik att bli!