Effektiva möten

Mycket i företaget går att effektivisera och en av de sakerna är alla möten. Möten kan vara ett nödvändigt ont. Det är inte alltid som det fungerar att bara prata i telefon eller skicka ett mail. Ibland behöver man möten för att informera eller diskutera. 

Lägg upp en plan på hur lång tid mötet ska ta. Om det är ett smärre problem som ska tacklas behöver man inte dra ut på mötet i en timme eller flera. Är det ett större möte måste man se till att de som ska delta inte slits från viktiga uppgifter och faktiskt kan avvara tiden. 

Gör även upp en lista på vad ni ska ta upp på mötet och håll kontrollen. När en diskussion väl kommer igång, är det lätt att alla börja prata om samma sak eller bara uttrycker åsikter men inga lösningar. Utse en ledare för mötet som måste hålla koll på att mötet inte drar ut på tiden.