Anlita konsult - när och varför

Konsult är en bred term som inkorpererar mängder med branscher och affärsområden. Har man sin egen firma kan man känna sig frestad att spara pengar och göra allting själv. Dock dyker de upp tillfällen när man måste ta hjälp utifrån och kontakta en konsult. 

Lära sig ett nytt affärsområde

Om man funderar på att utveckla sin verksamhet och söka affärer inom nya områden, kan man behöva en konsult som vägleder en. Det kanske är dags att gå vidare från B2B-försäljning och försöka sälja in sig till offentliga affärer. Offentlig upphandling är arbetet som sker tillsammans med myndigheter och kommuner. De är oftast lukrativa eftersom projekten kan pågå i flera år, men det är en finess att skriva offerter till offentliga upphandlingar så man kan behöva en konsult som hjälper till. 

Ta hand om sin ekonomi

Bara för att man har en egen firma, betyder det inte att man har koll på alla delar i firmans ekonomi eller verksamhet. Att klara av sin egen bokföring tar tid, kräver kunskap och mycket lärande. Att anlita en redovisningbyrå är i och för sig lättare, men det kommer med en viss risk. Du står fortfarande som ansvarig för att dina papper och siffror stämmer. Om byrån gör fel, är det du som straffas med böter. Istället kan man ta in konsulter som föreläser och utbildar dig och andra på firman. Ta en grundkurs i ekonomi och be en konsult lära dig god bokföring. I slutändan betalar detta för sig själv!