Rekrytera rätt

När det är dags för ett företag att rekrytera ny arbetskraft finns det flera faktorer som väger in om det kommer bli en lyckad rekrytering - eller katastrof. Om man inte vet vad man är ute efter och dessutom har rätt redskap att jobba med så kan det vara rena lotteriet att få rätt person på rätt plats i organisationen.

I synnerhet kan det vara svårt att hitta lämplig personal när man behöver fylla platser på högre uppsatta tjänster eller funktioner med spetskompetens. Felrekryteringar kostar företag stora summor årligen. Det är bättre att lägga extra resurser vid rekryteringstillfället för att undvika både besvär och kostsamma omrekryteringar. Saknar man rätt verktyg för en lyckad rekrytering kan man vända sig till företag som Headagent i Stockholm, som är experter inom området, för att få hjälp. Den typen av företag jobbar med att hjälpa andra företag att få fram den bästa tänkbara personen för varje unikt uppdrag. Företag som riktat in sig mot rekrytering har moderna och starka verktyg och metoder för att plocka fram just den kompetens som efterfrågas, och sålla bort mindre lämpade kandidater.

En bra rekrytering kommer göra att övergången till ny personal blir mindre kostsam och att organisationens verksamhet inte behöver bromsa upp mer än nödvändigt. Förmodligen får man en person som är självgående och kanske kommer verksamheten till och med att utvecklas. Och du som lämnat ut uppdraget att rekrytera till experthjälp kommer istället att kunna lägga din tid på att jobba med dina ordinarie arbetsuppgifter och få företaget i fortsatt rullning. Ofta stämmer man en överenskommelse med den aktuella rekryteringshjälpen om att komma invid en senare fas i processen, för att där kunna vara med och påverka. Man har då inte behövt lägga någon tid och energi på de första sållningarna som ibland kan vara oerhört omfattande.

Tyvärr är det inte alla rekryteringar som blir lyckade. Det kan i första hand se ut som man fått världens bästa person men inom en period så inser man att detta inte var en bra lösning. En provanställning på 6 månader brukar vara bruklig. Det är under den perioden som man både som arbetsgivare och provanställd ska se om det fungerar. Under provanställningen så får man utvärdera hur man tycker det går, både som anställd och som arbetsgivare. Skulle det inte fungera så får man avbryta sin provanställning och leta sig vidare till något annat. Som arbetsgivare så börjar det gedigna arbetet att hitta någon ny till tjänsten.