Avvikelsehantering - ett måste för större företag

Avvikelsehantering innebär att man genom att rapportera alla avvikande händelser i en verksamhet kan identifiera varför dessa avvikelser uppstår och arbeta för att undvika dem i framtiden.

Avvikande händelser innefattar allt som avviker från den normala dagliga rutinen och det förväntade förloppet inom en verksamhet. Genom en välfungerande avvikelserapportering ökar man säkerheten i en organisation. Man kan dessutom analysera avvikelserna, lära sig av sina misstag och få uppslag om vilken typ av förbättringsarbete som krävs för att höja verksamhetens standard.

Företag som till exempel Flexite har specialiserat sig på system som hjälper företag och verksamheter att sköta avvikelsehanteringen. Man har insett vikten av ett kontinuerligt och samstämt arbete för att säkerställa kvalitet och säkerhet i alla typer av verksamheter. Därför har man inriktat sig på att utveckla en processmotor som automatiserar ett företags alla processer. Med hjälp av detta verktyg är det lätt att plocka fram siffror och statistik som identifierar styrkor och svagheter i verksamheter. De brister som upptäcks kan kopplas till utlösande orsaker och i och med detta kan man arbeta för att eliminera dem, förbättra arbetssätten och därmed undvika att ytterligare brister av samma slag uppstår igen. Det finns en rad företag som använt sig av denna automatiseringsprocess med mycket lyckade resultat. Bland dessa företag kan nämnas Stockholms Läns Landsting samt flera olika svenska kommuner och stadsförvaltningar däribland Gotland, Malmö och Norrtälje.

Här kan man läsa en artikel i DN som klart och tydligt visar varför en fungerande avvikelsehantering är av högsta vikt inom alla typer av företag. Framför allt inom verksamheter som har ansvar för andra människors hälsa och välbefinnande.