Vikten av en utförlig affärsplan

Vad är det för skillnad mellan en budget och en affärsplan? Enkelt sett kan man säga att en affärsplan förutsätter att det finns en budget men en budget kan man göra utan att det finns en affärsplan.

Det viktiga med en affärsplan är att visa inför sig själv och för sin samarbetande omvärld att man har tänkt igenom vad det är som ska göras och hur det ska gå till. I grund och botten är det inte märkvärdigare än så. Ändå kan det vara svårt att överföra idéerna till handling och omsätta dem till verklighet.

Precis som det gäller en budget är en affärsplan den bästa verksamhetsplan som man kan åstadkomma just nu. Det vi vet är dock att terrängen inte alltid ser ut som kartan; d.v.s. affärsplanen. Den måste därför vara flexibel och anpassas till de verkliga omständigheterna över tiden. Fördelen med att ha en affärsplan är i det läget att man kan se hur de förändrade omständigheterna påverkar alla viktiga delar av planen. Förändras marknaden påverkas försäljningsstrategin, produktionsplanerna, budgeten o.s.v.

Affärsplanen bör inte vara alltför detaljerad men alla delar ska vara med. Den ska vara nedskriven och genomgången med styrelsen och personalen. Alla som jobbar med delar av planen ska känna till helheten så att de förstår i vilket sammanhang affärsplanen ingår.