Vikten av en trivsam miljö på arbetsplatsen

 

Frågan kan synas trivial. Självklart vill alla ha en trivsam miljö där man arbetar. Frågan är dock dels om alla uppskattar samma saker och om någon ansvarig verkligen bryr sig.

Skillnaden kanske syns tydligast mellan storskaliga offentliga miljöer och mindre privata företagsmiljöer. Vi talar inte om lyx eller inte utan om andra mer subtila saker. Mindre privata företag har ofta en annan känsla för vikten av en trivsam företagsmiljö. De bryr sig mer om att medarbetaren ska känna glädje och trivsel när hen kommer till arbetet. I de miljöer där medarbetarna är mer utbytbara blir frågan om trivsam miljö inte särskilt viktig.

Ofta blandar man ihop trivsamhet med lyx eller design. Då kan det kännas lugnare att inte lägga så stor vikt vid trivsamheten. Emellertid är det inte den typen av detaljer som är de avgörande. I stället är det frånvaron av buller, möjligheten att kunna få en stund i avskildhet, känslan av ordning och reda och liknande som definierar trivsamheten.

Det kanske allra viktigaste förutsättningarna för en trivsam arbetsmiljö är att samarbetet kan ske friktionsfritt och att verksamheten känns välorganiserad. Effektivitet och dammfrihet går således hand i hand. Vackra blommor men lågt tempo kan vara lika förödande som tobaksdoft eller smuts i hörnen.