Tips vid rekrytering

Idag har man inte som företagare samma behov av en personalavdelning för rekryteringsfunktionen som tidigare. Den som söker ny personal kan ofta få in alla viktiga uppgifter via nätet. Det som står tillförfogande är dels givetvis de lokala arbetsförmedlingarna men även bemanningsföretagen har vuxit betydligt på senare år.

För den som söker arbetskraft är det viktigt att från början göra klart för sig om det i första hand är personen eller funktionen man är ute efter. Är det i första hand funktionen; t.ex. en operationssköterska man söker kan det vara en god idé att satsa på ett bemanningsföretag. Det kan framstå som dyrare men är ofta mer effektivt då man inte behöver bekymra sig för vikarier vid semestrar eller föräldraledighet.

Söker man å andra sidan en chefsbefattning är det avgörande att medarbetaren knyts fastare till företaget. Även i dessa fall kan bemanningsföretagen hjälpa till men i en annan egenskap: som headhunters. Rent specialiserade headhuntingföretag finns också idag.

Ett tredje alternativ är att söka arbetskraft via de sociala medierna.

Det allra viktigaste i rekryteringsprocessen är att man har tänkt igenom noga vad det är för slags person man söker, vilka egenskaper som är viktiga och för hur lång tid vederbörande behövs. Då har man lagt den rätta grunden för en bra rekrytering.