Skapa struktur på möten

Att hålla i möten är inte alltid så enkelt. Det är väldigt viktigt att skapa en ordentlig struktur på mötena för att de ska vara effektiva.

Det finns studier som visar att för många möten kan leda till stress och kaos för dina medarbetare. Därför är det viktigt att arbeta för strukturerade möten. Tänk på frågor som: Vilka människor ska träffas? Vad är syftet med mötet?

Se till att alltid ha en tydlig agenda för mötet och förbered olika punkter som du ska prata om. Det är också en bra idé att ha en whiteboard eller liknande för att skriva ner siffror eller viktiga punkter från mötet. Hitta mer online om du vill köpa en whiteboard eller liknande.

Videomöten

Under Covid-19 så har videomöten blivit allt vanligare. En studie visar dock att det är bättre att stänga av videon så att du enbart hör de som deltar i mötet. Videomöten är aldrig lika strukturerade eller effektiva som vanliga möten men under pandemin så har de varit nödvändiga. Om du har ett videomöte så gäller också samma saker som på ett vanligt möte. Ha en tydlig agenda för mötet, förbered olika punkter som du ska prata om och tänka noga igenom syftet med mötet.