Skaffa anpassad märkutrustning för ert företag

Helt beroende på vad du driver för verksamhet så är det all ide att märka dina produkter professionellt. Det kan även vara lagstadgade krav i vissa branscher och länder. En del kunder kräver också att märkning ska vara standardiserat enligt deras normer. För mer information kan du klicka här.

Men inte allra minst för din egen del internt, kan märkning av dina produkter öka säkerheten, effektivitet och underlätta arbetet. Att standardisera produkterna skapar en ordning internt inom företaget men också lättare när man kommunicerar mot kund.

Följ dina varor

Utvecklingen idag har gått fram och märkning på många material med olika tekniker är möjligt. Inte bara enskilda produkter utan emballage och pallar. Sedan går det att digitalt följa kedjan och flödet vid distribution av produkterna. Med rätt märkning går det dessutom att följa vid produktion i realtid.

Kostnadseffektivt att följa flöde i realtid

Vid snabba produktionskedjor kan ett produktionsstopp bli väldigt dyrt. Det kan ta tid med risk för både spill eller kvalitetsproblem. Att upptäcka felet snabbt är viktigt och med rätt system går det att följa produktionen i realtid så att man kan sätt in mer optimala åtgärder vid driftstopp. Genom dessa system går det att spara mycket tid som gör att du själv kan åtgärda problem utan att kalla in en tekniker.