Sätt upp tydliga företagsmål

Ett företag betyder rent definitionsmässigt att man företar sig något i syfte att åstadkomma ett resultat. Målet kan vara så enkelt som att företaget drivs för att försörja familjen eller bara skaffa sig själv en anständig inkomst, men det kan också vara att t.ex. bli ett ledande företag i branschen eller i området/landet/världen.

Vilket mål man än väljer bör man göra det klart för både sig själv och för dem som är med och jobbar i företaget; åtminstone på ansvarig nivå. Vi kan kalla detta mål för företagets vision; blygsam eller storartad! Har företaget ett mål utöver ”mom-and-pup” måste det också ha en strategi för att nå dit. Den sortens mål kan vi kalla delmål eller strategiska mål.

Varför detta med mål är så viktigt visar sig i historien av framgångsrika företag och individer. De har alla haft tydliga mål framför ögonen, gjort klart för sig vad som krävs för att nå dit och jobbat metodiskt åt det hållet. Det är ytterst sällan som framgångar kommer enbart av slumpvisa händelser även om tur spelar en viktig roll. När turen väl drabbar en måste man vara beredd att ta tillvara på den. Har man då ett tydligt mål är det så mycket lättare att omsätta situationen till ett framgångsrikt företagande!