Så lägger du ett vinnande anbud

Är det dags att lägga ett anbud? Då behöver du kanske lite tips på hur du på bästa sätt kan vinna anbudet. Alla varor och tjänster som ska köpas in inom den offentliga sektorn ska läggas ut till offentlig upphandling och då vinner den leverantör som kan komma med bästa anbudet - så länge de lever upp till de krav som finns.

Ett vinnande anbud

Enligt Företagarna handlar det om en ordentligt stor marknad som öppnar möjligheterna till affärer för de små, enskilda firmorna. Små företagare kan vara med och slåss om kontrakt hos exempelvis staten, kommunerna och landstingen. Varor och tjänster köps årligen in för flera hundra miljarder kronor hos den offentliga sektorn - och alla dessa affärsuppgörelsen har kommit till genom offentliga upphandlingar. Så hur gör man då för att vinna med sitt anbud?

Var väl förberedd

Tips att ta till sig Först och främst behöver du läsa igenom vilka underlag som finns och vara noga när du läser igenom anbudsförfrågningarna. Förbered dig så väl du kan. Ta reda på så mycket som möjligt om vilka krav som finns och formulera dina egna beskrivningar av företaget och varorna eller tjänsterna så tydligt och genomtänkt som möjligt. Är du fortfarande intresserad av att lämna anbud så är det viktigt att du även uppfyller de skall-krav som finns. Om det finns bör-krav så bör du gärna uppfylla dem. Skriv ingenting annat än det som efterfrågas, det tjänar du ändå ingenting på. Vill du ha hjälp med att vässa anbudet så kan du anlita en anbudskonsult som är expert på området. Denne kan hjälpa dig undvika de vanligaste fällorna.

Kontakta alltid upphandlaren om du är osäker på någonting. Lämna in anbudet i tid och låt anbudet vara smart kalkylerat för att du ska kunna vinna men samtidigt göra en förtjänst på affären.

Vara väl införstådd med regler

Det kan vara bra att vara införstådd i att vid offentliga upphandlingar blir du bunden till det anbud du lagt under hela den tid anbudet gäller. Du kan alltså inte dra dig ur om du vinner upphandlingen. Skulle det vara så att anbudet ligger utanför din kapacitet, så finns det möjlighet att samarbeta med andra företag för att kunna lägga ett anbud. Detta går att göra på två olika sätt, nämligen att lägga ett gemensamt anbud eller att åberopa annans kapacitet. Att samarbeta vid ett offentligt anbud är endast godkänt om båda företagen inte kan uppfylla kontraktet på egen hand och innebär således att samarbete inte får ske om något av företagen, har egen kapacitet att fullfölja kontraktet.

Lagar och regler för hur anbud ska ske, förändras med tiden och det är bra att läsa på aktuella direktiv och lagar så att du är införstådd i vad som gäller.