Så drar ditt företag nytta av sociala medier

Det blir allt viktigare för företagen att synas där kunderna finns. Tittar man på dagens beteende ute i samhället är det inte svårt att konstatera att kunderna finns på nätet mer än i den fysiska verkligheten.

För företagen har de sociala medierna blivit de nya tummelplatserna för att få ut sina budskap.

Framför allt är det Facebook med sina över en miljard dagliga användare som blivit en plats där företagen kan synas med reklam, ha en egen Facebooksida och komma med sina erbjudanden. Erfarenheten visar att företag som har en Faceboksida åtnjuter ett högre förtroendekapital än de som saknar det.

Ett annat viktigt medium är Twitter. Twitter är till för korta meddelanden och kan användas av företagen för att snabbt få ut en nyhet eller att be om ursäkt eller lämna en förklaring.

Ett tredje är Instagram som med sin bilddelningsfunktion snabbt kan ge blivande kunder viktiga sinnesintryck som kan leda till handling; genast eller på sikt.

I kölvattnet av de tre stora växer det fram nya social medier av mer specialiserad natur där människor med gemensamma intressen samlas och utbyter tankar och idéer. Det finns anledning att tro att det stora genombrottet för företag på sociala medier uppstår i dessa miljöer.