Så blir du en bra chef

Vilken sorts verksamhet man än bedriver behövs det chefer. En chef är en person som har befogenhet att fatta beslut som avser fler än personen själv samt att självklart få det beslutet genomfört och efterlevt.

Alla vill inte bli chefer. Anledningen är främst att man vill undvika den konfliktrisk som är inbyggd i chefsrollen. En annan är att man gärna finner sig i att andra fattar besluten så att man själv slipper.

Vill man bli en bra chef finns det alltså ett antal saker man bör tänka på:

  • Alla vill inte vara chefer. De är beredda att underordna sig en bra ledare.
  • Alla vill ha en möjlighet att bli hörda eller att bli uppmärksammade. Var generös med beröm.
  • Kritik är svårt att ge och ta emot. Undvik kritik inför gruppen. Utforma gärna kritiken som ett samtal på tu man hand.
  • Ta på dig ansvar för gruppen gentemot överordnad chef. Låt inte den enskilt felande stå med hundhuvud.
  • I en grupp finns ofta en trubbelmakare. Ta ett enskilt samtal med denne. Ge honom eller henne ett särskilt ansvarsområde om möjligt.
  • Se till att vara närvarande så att dina underordnade kan nå dig vid behov. Om du inte kan det se till att det ansvaret delegeras till någon annan.