Olika typer av företagsformer

 

Den vanligaste företagsformen i Sverige idag är aktiebolaget. Den stora fördelen med aktiebolagsformen är att man skiljer på företagets och ägarens ekonomi, även formellt sett. Ägaren sätter in ett begränsat kapital i verksamheten; f.n. 50 000 kronor. De insatta pengarna kan ägaren sedan inte ta ut utan att avveckla bolaget enlig de särskilda regler som då gäller. Skulle bolaget sedan misslyckas med sina affärer svarar ägaren inte för större belopp än insatsen gentemot bolagets fordringsägare. I praktiken kan det dock bli ett personligt ansvar för skatter m.m. i vissa lägen. Har man banklån kan man räkna med att banken också vill ha en personlig borgen.

När det gäller mindre företag där det kanske bara är ägaren själv eller med hjälp av sin familj som är verksam drivs verksamheten ofta som enskild firma. Den stora skillnaden gentemot aktiebolaget är att det inte finns något lagligt krav på en kapitalinsats. Det krävs dock en registrering om verksamheten är momspliktig; vilket man normalt sett får räkna med. Den enskilda firmans inkomst tar man upp i sin egen självdeklaration. Vid konkurs eller förlust i bolaget svarar ägaren med sina personliga tillgångar för de skulder som har uppstått under verksamhetstiden.