Nå ut till dina kunder

I dagens mediesamhälle söker man information om varor eller tjänster man vill köpa via medierna. Den som vill nå sina kunder måste alltså i första hand se till att det läggs ut information på befintliga medier där man kan förvänta sig att kunderna kan få del av dem.

Det är viktigt att man, när man talar om kunder, avser två grupper. Befintliga kunder och blivande kunder. För de befintliga kunderna kan det vara viktigt att de får en återkommande bekräftelse på att de valt rätt. Det är också viktigt att de inte känner sig bortglömda. När det handlar om att nå nya kunder eller grupper av kunder gäller det dels att informera dem om att man finns; antingen som ett alternativ eller som något nytt och spännande.

För att nå ut till dessa båda grupper är det avgörande att finnas där de är. Tidigare har det varit tryckta medier med alltmer specialiserat innehåll. Idag är det i ännu högre grad på nätet det gäller att finnas. Reklamen på nätet är den som växer snabbast. Idag kan man räkna med att den närmar sig 30 procent av de totala reklamkostnaderna. På nätet är det i sin tur de sociala medierna som Facebook och deras konkurrenter som numera har högst tillväxt. Det är där dina kunder finns!