Lokala nätverk

Att ha ett stabilt nätverk omkring sig som företagare är grunden till utveckling, framsteg och möjlighet att växa. Det kan vara nätverk som byggs upp med branschkollegor, kunder och leverantörer likväl som med andra företagare som inte alls arbetar inom samma bransch. Oavsett om man arbetar lokalt eller mer nationellt är det en stor fördel att sikta på att bygga upp ett stort lokalt nätverk. Just för tillfället kanske det inte anses behövas men nätverk tar tid att skapa och man vet inte när man behöver sina kontakter förrän olika situationer uppstår.

Ett sätt att enkelt bygga ett lokalt nätverk är att gå med regionala nätverksorganisationer. Dessa kan både vara indelade utifrån vissa mindre geografiska områden i en stad likväl efter bransch. Enklast är att söka upp företag inom samma bransch och höra efter om de i sin tur vet om etablerade föreningar. Att hitta föreningarna är inte alltid helt lätt men det kan vara värt besväret när kontakterna sakta men säkert byggs upp för framtida samarbeten.