Kontakten med andra företag

Det finns ett gammalt kinesiskt ordspråk som säger: ”håll dina vänner nära dig men dina fiender ännu närmare”. Uttrycket är odödligt och tar även sikte på realiteterna i vår moderna företagsvärld.

Det finns i princip två olika typer av kontakter med andra företag. Den ena avser sådana företag man samarbetar med och den andra sådana man konkurrerar med. Ibland väljer konkurrenter att samarbeta med varandra för att skapa styrka vilket alltså blir ett slags mellanting.

En sak bör man dock alltid ha i åtanke vid kontakten med andra företag, vare sig man samarbetar eller konkurrerar. Det finns alltid en inre kärna i det egna företaget som man håller för sig själv oavsett djupet av samarbete. Denna inre kärna är förbehållen ägarna, styrelsen och de viktigaste nyckelmedarbetarna.

I ett samarbete med ett annat företag är det givetvis viktigt att man är så öppen som möjligt. Avsikten med samarbetet är ju att det ska vara gynnsamt för bägge parter. Förväntningarna bör anges öppet och även sättas ned i skrift.

I kontakten med konkurrenter kan man välja öppen fientlighet men det kan också vara en bra strategi att vara lagom öppen. Ofta finns det möjligheter till samarbeten som kan gynna båda parter. Det kan gälla såväl på ett bredare plan som på ett gemensamt specifikt projekt.