Interim tillsättning av chef

Ibland så är företag i behov av en interim tillsättning av chef då den tilltänkta inte kan börja förrän ett visst datum längre fram. Det kan handla om ett halvår innan man kan tillsätta den nya tjänsten som chef.

Då kan det vara ett sätt att anlita en interimschef under den övergångsperiod innan den som fått jobbet som chef kan börja arbeta. Ta kontakt med Brightmill ett företag som hjälper till med just interimschefer. Oavsett inom vilket område så kan de hjälpa till med att hyra in rätt chefspersoner inom rätt kompetensområde. Det finns flera års erfarenhet av att tillsätta chefsroller så era behov kommer garanterat att tillfredsställas.

Det kan vara lite krångligt för ett företag i en övergångsperiod när man ska tillsätta en chefsposition. Den som sökt och fått tjänsten kan ha ett par månaders uppsägning från sig tidigare tjänst och kommer inte loss. Företaget har stora behov att fylla den plats som då kommer att stå tom till den nya kommer. Då är lösningen med en interimschef ett utmärkt sätt att kunna fortsätta som tidigare tills rätt person är på plats.

Vissa gånger så kan det vara mer akut att hyra in någon och med hjälp från Brigthmill så kommer det snabbt kunna lösa sig. Hur processen går till sen ni i punktlistan här nedan:

  • Ni skickar in en beskrivning på hur uppdraget ser ut och vilka krav det finns.
  • Brightmill söker i deras nätverk av tänkbara kandidater.
  • Löpande intervjuer sker och en presentation gör för dig som kund.
  • Fortsatta intervjuer med kandidater som du som kund genomför.
  • När man funnit sin interimschef så skrivs det ett avtal.
  • Det görs regelbunden utvärdering hur det fungerar.