Hur du handskas med konkurrens inom branschen

När man börjar fundera över hur man ska handskas med konkurrenter så bör man ha klart för sig att det finns lagstiftning som påverkar vad som är möjligt att göra. Enligt vår nuvarande konkurrenslagstiftning finns det sålunda begränsningar för s.k. prissamarbete eller karteller. Detta är dock ett vanlig förekommande fenomen inom vissa branscher; särskilt med stora beställningar inom den offentliga sektorn.

Det finns två grundstrategier för att tackla den problematik som rubriken anger: samarbete eller konkurrens. Ofta kan det vara så att man tillämpar den ena strategin gentemot några och den andra i övriga fall. Genom ett samarbete kan man ju faktiskt få den effekten att två slår en tredje.

Ett samarbete kan vara strategiskt ur ytterligare en synvinkel: man kan få reda på en hel del om sin konkurrent som kan vara nyttigt längre fram. Det gäller naturligtvis i lika hög grad för samarbetspartnern!

Öppen konkurrens blir givetvis det vanligaste i en bransch med många aktörer. Det gäller dock i sådana fall att skaffa sig bra kännedom om vad konkurrenterna håller på med. Dels kan man få information genom olika typer av medier men också genom att vara med på mässor, utställningar och dylikt.