Bygga ny lokal

Många företag letar ferbrilt efter en lokal som uppfyller alla krav ni har för att företag ska kunna arbeta effektivt. Att bygga om en byggnad kan vara lika kostsamt som att bygga en ny. Fördelem med en ny får du bestämma allt och allting är toppfräscht. Men vägen tid kan bli brokig. 

Det finns först och främst höga krav på modernt byggande idag. Det finns långa listor med kvalitetskrav som ska uppfyllas, det är betydligt striktare än att bygga en sin egen, privata villa. Ventilation, säkerhet, materialval och användning är dikterat i minsta detalj. 

För själva byggfirman är det också svårare idag än för tio år sedan, en tydlig förklaring till den stora bostadsbristen som råder. Det är dyrt att bygga men folk har inte råd att betala. Och för företag som anlitar företag blir det också kostsamt. 

Men innan du kan börja räkna ut budget och pris behöver du mark. Prata med kommunen, de är din främsta resurs för att få mark på rätt plats. Få privatpersoner och företag sitter på mark som de inte använder. Kommunen har ofta delat in staden i zoner för att industrilokaler inte ska byggas mitt i stan och så att butiker inte hamnar på platser dit kunder aldrig tänker på att resa. 

Ta kontakt med en arkitekt och gå igenom er verksamhet och vad ni saknar i er nuvarande lokal. En duktig arktitekt kan vara nyskapande samtidigt som hen håller sig inom ramarna för svenska byggregler.