Brandsäkerheten på företaget

Att veta att man är säker på sin arbetsplats är något alla ska kunna känna. Arbetsgivaren är ansvarig för att se till att arbetsmiljön är säker för alla anställda, oavsett hur stort eller litet företaget är. I denna artikel fokuserar vi dock just på brandsäkerheten.

Tid är en väldigt viktig faktor vid bränder så en brand måste upptäckas så tidigt som möjligt. Av denna anledning är det viktigt att man har brandvarnare som uppfyller de följande kraven:

  • Minst en brandvarnare på varje våningsplan.
  • Brandvarnaren ska placeras mitt i lokalen och i rummets högsta punkt.
  • Övervakningsområden för en enskild brandvarmare får inte överstiga 60 m².
  • Brandvarnaren måste ha fritt utrymme på minst 50 cm runtomkring sig.

För att det ska finnas sätt att hantera bränder ska det även finnas en handbrandsläckare på varje våningsplan och alla som arbetar där ska veta var dessa finns. Vid val av brandsläckare är det viktigt att veta vilka typer av brandrisker det finns på arbetsplatsen. A-släckare lämpar sig kontor och andra miljöer där det huvudsakligen finns trä, textiler och papper. B-släckare behövs om det finns brandfarliga varor. Och C-släckare ska finnas tillgängligt om det finns risk för gasbränder på arbetsplatsen.

Utöver brandsläckaren är det även rekommenderat att skaffa brandfiltar. Dessa lämpar sig för mindre bränder och kan med fördel användas om det börjar brinna i exempelvis kläder. Se till att köpa exemplar av hög kvalitet och att alla på arbetsplatsen vet hur man använder dem.

En arbetsplats ska också ha två utrymningsvägar som är hel oberoende av varandra. Utrymningsvägar kan vara dörrar ut till det fria eller dörrar till korridorer eller trapphus. Fönster får också räknas som utrymningsvägar för lokaler med färre personer så länge som de är stora nog och om lokalen ligger på markplan. Hiss betraktas inte som en utrymningsväg då dessa avråds från att användas vid brand. Vid utrymning är det viktigt att alla vet hur man ska agera och vad man måste tänka på.