Avsluta verksamhet

När man driver eget är det bra att ha information om alla möjliga aspekter av företagande, något som många dock brister i är hur man går till väga om man vill avsluta verksamheten.

Enskild näringsverksamhet är relativt enkelt att avsluta: man lämnar in näringsbilaga NE för sitt sista beskattningsår och avregistrerar sig för arbetaravgifter, F-skatt och moms. Betalar man preliminärskatt bör man även se över om debiteringen måste ändras.

Ens verksamhet kommer att räknas som att ha upphört när man inte längre säljer varor, utför uppdrag eller liknande, men för att den ska vara helt avslutat ska man även ha betalat alla skulder, återfört alla obeskattade reserver och sålt företagets alla tillgångar. 

Driver man dock ett bolag kommer processen vara längre och mer komplicerad, det kan även göras på ett par olika sätt: konkurs, likvidation, delning, fusion eller försäljning av samtliga aktier.

Konkurs är ett begrepp de flesta är bekant med, det innebär att man säljer av bolagets alla tillgångar för att betala av skulder.

Likvidation kan ske antingen frivilligt eller genom tvång från Bolagsverket, eller i mer sällsynta fall, Tingsrätten. Mer om denna process kan man läsa på AvvecklaAktiebolag.se.

Delning betyder att företaget delas upp på ett av två olika sätt, antingen genom att samtliga tillgångar tas äver av två eller flera övertagande aktiebolag och det ursprungliga företaget upplöses eller genom att företaget endast delvis tas över av ett eller flera andra aktiebolag men fortsätter fortfarande att existera.

Fusion är processen där samtliga tillgångar i ett aktiebolag tas över av ett annat aktiebolag och sedan upplöses. Den vanligaste formen av fusion är fusion av helägt dotterbolag.

Försäljning är ofta den enklaste utvägen att bli av med ett företag, till skillnad från många andra processer är Bolagsverket inte inblandat i detta, det är ett privat ärende som säljare och köpare själva gör upp om.