Att arbeta som skogsmaskinförare

Att arbeta som skogsmaskinförare kan i mångt och mycket vara ett ensamarbete. Till stora delar så sitter man i sin skogsmaskin och gallrar, avverkar och transporterar det som tagits ner till speciella platser där lastbil hämtar upp virket. Man kanske inte ser så många männiksor under sin arbetsdag.

Man har ett stort eget ansvar och bör ha kunskaper om de maskiner som man arbetar med, skördare eller skotare. Komatsu Forest är en av världens största tillverkare och leverantörer av skogsmaskiner och har verkligen fokuserat på föraren, arbetsmiljön är viktig då man kan sitta hela arbetsdagar i sin maskin och arbeta.

Förutom att kunna använda sig av de skogsmaskiner som körs så gäller det även att ha kunskap om skog och mark. Det kan vara att besluta om vilka träd som ska gallras bort för att för att få den absolut bästa tillväxten för skogen och även för miljön. Man kan arbete med eget skogsbruk men också för andra entreprenörer och skogsbolag.

Det kan som sagt vara ett väldigt ensamt arbete även om kontakter med kunder och andra gör att man bör kunna hantera denna typen av kontakter. Dagens moderna skogsmaskiner har den teknik som krävs främst för att utföra arbetet men också med moderna möjligheter till kommunikation som Internetuppkoppling och GPS. Allt för att underlätta för dig som arbetar i en skogsmaskin idag.

Det är inte så stor konkurrens om de arbeten som finns enligt Arbetsförmedlingen och den yrkeskompass som visar på olika yrken och var det finns störst möjligheter till arbete inom skogsbruket.