Anlita proffs vid takskottning hos ert företag

Fastighetsägaren har ansvar för olyckor som är orsakade av istappar och snö som faller från fastigheten. På vintern händer det tyvärr ibland att istappar som faller från taket skadar parkerade fordon och fotgängare. Anlita ett företag som följer branschstandard för takarbete för att minimera skador som kan ske vid takskottningen. Det är en svår balansgång mellan effektivitet och säkerhet för takskottaren.

Förebyggande åtgärder inför vintern

Inför vintern se till att det inte är skador på taket och fasaden. Kontrollera och inspekterar innan snön börjar falla och temperaturen sjunker. Trasiga takpannor är också vanliga och mycket lättare att hitta när det inte finns snö på taket. Med enkla medel som att tvätta taket så kan du undvika fuktskador. Taket kommer dessutom att hålla längre och hålla tätt bättre. Skulle det visa sig att ni har fått skador på taget och att ni behöver en besiktning. Då kan ni kontakta ett oberoende företag som utför besiktningar.

Ta hand om taket under vintern

Efter ett kraftigt snöfall oroar sig många fastighetsägare för snön på taket och behöver då anlita en takskottare. Då är det viktigt att anlita ett företag som har erfarenhet och är certifierade för höghöjdsarbete läs mer här. Samt vet hur man skottar på rätt sätt. Fel utförd skottning kan skada din fastighet.